Nasze terapie

Metody Terapii  jakie stosujemy u Kubusia do dzisiaj:

(stopniowo będziemy opisywać każdą z nich)

Hipoterapia

Tomatis

Muzykoterapia

SI (integracja sensoryczna)

Metoda Dobrego Startu

Metoda Domana

Aromoterapia

Bajkoterapia

Arteterapia

Terapia  Weroniki  Sherborn

Hydroterapia

Terapia ruchowa

Uczenie samoobsługi

Masaż Moralesa

Masaż Masgutowej

Torowanie głosek

Metoda Wilbarger

set_feed_url(‚http://simplepie.org/blog/feed/’);
 

$feed->init();
 

$feed->handle_content_type();
 

?>
 


Sample SimplePie Page